top of page

Norsk Taresenter

Grafisk profil for Norsk Taresenter

Norsk Taresenter er en nasjonal forskningsinfrastruktur som fremmer bærekraftig taredyrking og teknologiutvikling - en nøkkelinitiativ for å imøtekomme globale behov innen mat, fôr, materialer og energi.


Senteret, en del av SINTEF Ocean, identifiserte behovet for en grafisk profil. Inspirert av vår tidligere utvikling av Planktonsenterets profil, ønsket de en visuell identitet som harmonerer med Planktonsenterets uttrykk, men likevel skiller seg nok ut.

I nært samarbeid med SINTEF og NTNU, jobber Norsk Taresenter tett med industrien for å utvikle en integrert plattform for makroalgedyrking, inkludert kombinert havbruk med laks. Taren dyrkes i havet ved hjelp av tau, og dette elementet er symbolisert i piktogrammet i logoen. Dessuten former "tarebitene" bokstavene som staver ordet "tare".