top of pageMål

  • Gjøre det enklere for brukere å finne viktig informasjon. Spørsmål om blant annet åpningstider og priser er noe de ansatte i Orklandbadet bruker mye tid på å svare på.

  • Gjøre det enklere for administratorer å legge inn eller endre innhold. Med dagens løsning må man bruke mye tid på visuell redigering - noe det ikke er anledning til.

  • Gjøre de nødvendige justeringene slik at nettsiden er i tråd med gjeldende regelverk for universell utforming av IKT-løsninger, samt bistå med tilgjengelighetserklæring.

Struktur og databaser

Noe av problemet med eksisterende nettside, var at besøkende ikke fant fram til viktig informasjon. Det var åpenbart at vi måtte jobbe med menyer og sidestruktur. I tillegg var det for komplisert for dem som skulle drifte nettsiden å endre eller legge til nytt innhold. Vi valgte derfor å flytte mye av innholdet på den eksisterende nettsiden inn i databaser som enkelt kan betjenes i innholdsadministratoren.

Universelt utformet design og innhold

Vi hadde flere store tilgjengelighetsproblemer på nettsiden da vi satte i gang - bruk av bilder med tekst av viktig informasjon, feil bruk av overskriftsnivåer, samtlige bilder uten alternativ tekst og en mye brukt kontrastfarge med for lav kontrast. Alt dette og mye mer har vi rettet opp i og forbedret.
Nettsideinspeksjon og utfylling av tilgjengelighetserklæring

Når vi var ferdige med alle endringene, tok vi en siste sjekk av nettsiden før utfylling av tilgjengelighetserklæringen. Da sjekker vi versjoner for både desktop og mobil, samt ser til at elementer er kodet riktig i HTML-koden. Vi benytter malen fra UU-tilsynet når vi sjekker opp mot kriteriene og refererer stadig til deres tolkning av regelverket som ligger ute på deres nettside. I år som i fjor, fylte vi ut tilgjengelighetserklæringen sammen med Orklandbadet her på kontoret.Flere jobber

Bidragsytere

Marthe Kalland

Marthe Kalland

Grafisk designer og illustratør

Visste du at alle virksomheter, lag og organisasjoner omfattes av regelverket for universell utforming av nettsider?

Er du usikker på om din nettside oppfyller kravene? Vi hjelper deg med:

  • Evaluering av nettsiden

  • Anbefale utbedringer

  • Utbedre feil

  • Fylle ut tilgjengelighetserklæringen

Arbeidet med å forbedre Orklandbadet sin nettside startet allerede i 2022. Den gang tok vi en grundig gjennomgang av innhold og sidestruktur med mål om økt brukervennlighet for både brukere og administratorer. I tillegg har vi jobbet mye med universell utforming av løsningen, spesielt opp mot fristen for å få en tilgjengelighetserklæring på plass i starten av 2023. Tilgjengelighet er noe vi fortsetter å jobbe med fremover og vi har i år som i fjor, bistått med utfylling av erklæringen.

Kunde

Orklandbadet

Årstall

2022 - 2024

Orklandbadet | Nettside

bottom of page