top of page

InOrkland

Nettside for Orkland kommune

Mål:

Orkland kommune ønsker, og er avhengig av befolkningsvekst og har jobbet med å bli en mer attraktiv kommune for tilflytting. I den forbindelse hadde kommunen et ønske om å utvikle en nettside - en nettside med mål om å informere og inspirere både lokalbefolkningen og potensielle nye innbyggere.


Utfordringer:

  • Hvordan utforme en nettside som er både informativ og inspirerende samtidig som man overholder gjeldende regelverk for universell utforming av nettløsninger?

  • Hvordan utforme innhold som engasjerer både eksisterende og nye innbyggere?

  • Hvordan utforme en løsning som ikke oppleves kommunal, selv om løsningen er utviklet og driftet av kommunen?

Prosess og løsning:

Vi har utviklet en nettside på Wordpress med Wordpress sitt blokksystem. I tillegg til å utforme et design med innbydende farger, vennlige former og et moderne og elegant uttrykk, har vi utviklet en rekke dynamiske innholdsblokker spesifikt til dette prosjektet. Dette inkluderer, blant annet, en blokk for historiefortelling der innleggsforfatteren kan legge scrollende tekst over bilder.


Underveis i dette prosjektet har vi brukt en del tid på å finne ut hvilken ekstra funksjonalitet nettsiden trenger og hvordan vi kan legge til denne funksjonaliteten på en brukervennlig måte. Det var ønsker om enkle løsninger for, blant annet:

  • Å velge en hovedfarge for spesifikke innlegg, som automatisk blir bruk som bakgrunn øverst på siden for det aktuelle innlegget

  • Å legge til eller ta vekk bølge-element over eller under blokker

  • Å kunne kategorisere innlegg etter både kategori og sted i lister over nyeste innlegg