top of page

Twinfjord

Logo og nettside for Twinfjord

Twin Fjord er et prosjekt som bruker områdene i kommunene Stranda og Fjord som laboratorium, for utvikling av et verktøy for bærekraftig arealforvaltning. Med verktøyet kan man skape en digital tvilling av et bestemt areal, som simulerer og visualiserer hva endringer i bruk av arealet har å si for miljøet, samfunnet og økonomien i området.


Twin Fjord ønsket en logo og grafisk profil som fronter deres prosjekt på en god måte, samt implementering av profilen i Office-maler og nettside.Med tekniske prosjekt som Twin Fjord, kan det være litt vanskelig å fullt ut forstå- og skape et eget bilde av hva det er de faktisk driver med, og dermed kunne plukke ut hva det er som er viktig å fokusere på i en grafisk profil. Derfor ble det viktig for oss å bruke litt tid på å definere dette før vi startet.


Kort forklart, går Twin Fjord prosjektet ut på å lage en digital kopi av et landskap, der man kan legge inn ulike endringer og dermed se hvordan endringene påvirker området. Formålet med dette er at man enklere skal kunne se konsekvenser av valg man gjør for arealplanlegging, og at man dermed skal kunne ta mer bærekraftige avgjørelser.

Symmetri, speiling, 3D, bærekraft, landskap og teknologi.


Dette er stikkord vi har brukt i utviklingen av profilen. Vi har utviklet en enkel og stilren form til piktogram, som gir assosiasjoner til prosjektets arbeid. Logoen er laget i ulike variasjoner - med strek, fyll og fargeforløpning, slik at logoen enkelt kan benyttes på alle flater.


Fargepaletten bygger på farger vi finner i naturen, der vi har valgt ut nyanser med sterke kontraster for å gi assosiasjoner til teknologi.