top of page

Ritro

Logo og visuell profil for Ritro

Moderne logo utviklet for Ritro, med utangspunkt i navnetrekket og fartsfølelse i

typografien. «O»-en er utformet som et tannhjul/traktordekk, og gir

assosiasjoner til noe mekanisk.

Ritro består av tre underavdelinger: Ritro Maskin, Ritro Marine og Ritro Eiendom